SBG Projekt

RING OSS - 08-420 028 71

Rivning

Vi river i Sverige

Alla som arbetar med bygg och entreprenad – och särskilt en rivningsfirma – vet att när det kommer rivning av äldre hus, handlar det inte bara om att riva ner hur som helst. Framför allt handlar det om att riva hus och byggnader på rätt sätt.

Inför rivningsanmälan eller håltagning 

Vi erbjuder mätningar inför en rivningsanmälan som alla byggföretag gör inför en rivning. Ska renoveringsbyggarna göra en håltagning, bör också då noggranna mätningar komma till stånd, som gör att hantverkarna kan skydda sig själva på rätt sätt. 

En kontrollplan för rivning bör först komma till stånd, särskilt om misstanke finns att fastigheten har asbest, radon, PCB, har skadats av mögel eller liknande. När rivningsfirman då river handlar det om att i största möjliga mån minska spridningen av skadepartiklar och bygga luftslussar för att skydda omgivningen, eller att först avlägsna de skadade delarna på ett säkert sätt innan resten av rivningen kan genomföras.

Efter en rivning

Efter rivningen är det även viktigt att ta hand om det skadliga avfallet på rätt sätt. När det kommer till skadligt avfall är omhändertagandet av avfallet viktigast. Vid fuktskador är det mycket viktigt att installera fläktar och luftrenare som avlägsnar mögelpartiklar på rätt sätt och som inte sprider dem vidare i byggnaderna.

SBG Projekt AB


Banmästarvägen 2
163 43 Spånga

08-420 028 71

[javascript protected email address]

556742-9708


Sanering

Rivning

Miljöinventering


logo-image

Om Oss

Noggrann mätning och dokumentation ger bättre planering av väg och bygg.

Läs mer om oss

Personuppgiftspolicy

Kontakt

SBG Projekt AB

Org nr: 556742-9708
Banmästarvägen 2
163 43 Spånga
Tel: 08-420 028 71

Hitta hit