SBG Projekt

RING OSS - 08-420 028 71

SBG Projekt

Miljöinventering & mätning inför sanering och rivning

Sanering

Välkommen till SBG Projekt! Inför och vid en sanering gör vi diverse mätningar, som sedan ger beslutsfattare rätt underlag. Ring, så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Rivning

Ska du bygga nytt eller renovera? Om det finns en befintlig byggnad på den plats som du ska bygga på bör du riva, och innan du river är det bäst att känna till vad som finns i det du ska riva.

Miljöinventering

Vi erbjuder miljöinventering som ger rätt underlag för beslut om rivning, sanering och byggnation. Med vår viktiga kunskap ger vi insikter om hur du bör gå till väga och kan fatta rätt beslut.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

SBG Projekt

Vi sanerar i hela Sverige

Välkommen till SBG Projekt! Vi är ett företag som arbetar med Geodesi-mätningar för rätt information till alla fastighetsbolag, renoveringsföretag, kommuner och ogranisationer som arbetar med entreprenader av olika slag.

En Geodesi-mätning mäter den befintliga och geografiska ytan, till exempel inför ett vägbygge. Vi mäter också halterna i jorden inför en fastighetsbyggnation. DEssutom erbjuder vi viktig information för en säker och trygg rivning och sanering så att våra kunder ska slippa hälsofarliga rivningar.

Våra mätningar ger er rätt förutsättningar för att fatta rätta beslut vid rivningar, saneringar och byggnationer!

Noggranna miljöinventeringar

Vi erbjuder miljöinventeringar, vilket innebär att vi tar reda på om det finns några hälsostörande ämnen såsom bly, PCB, asbest, bly, kvicksilver och liknande i området där rivningen, saneringen eller byggnationen ska ske. Våra mljöinventeringar ger fastighetsbolag, renoverings- och saneringsföretag och beslutsfattare rätt vetskap om hur rivningen ska gå till och vilka åtgärder som måste vidtas. Våra miljöinventeringar avgör hur lokaler, fastigheter och platser kan användas.

Är området i behov av sanering?

Om du misstänker att området som du planerar att ta i bruk och för ett visst ändamål, behöver saneras får du veta det när ni anlitar oss på SBG-projekt. Du får veta vad du ska sanera och hur saneringen bör gå till för att inte sprida farliga ämnena som kan göra ännu mer skada.

Röksanering

Om ett område är skadat av brand, är det viktigt att sanera det skadade området. Vi på SBG-projekt tar vid först efter att en brandutredning har skett. Först efter det måste området få en ordentlig sanering. När föremål brinner frigörs en rad ämnen. För att inte människor och djur ska ta skada bör saneringspersonal veta, vilka ämnen som eventuellt har läckt ut. Först efter det kan kan rätt åtgärder vidtas

Svartmögelsanering

Är en fastighet drabbad av mögel, bör en sanering alltid ske så att mögelsporerna inte sprids vidare. Arbetar du med sanering då måste du veta vilka var möglet finns för att kunna sanera fastigheten. När ni anlitar oss tar vi reda på allt som saneringsföretaget behöver känna till.

Asbestsanering

Det är många rivningsbolag som stöter på asbestmaterial i gamla hus. När huset ska renoveras och rivs frigörs asbest som kan finnas i gamla isoleringsmaterial i huset. Innan rivningspersonalen vet att det faktiskt är asbest tar vi reda på det. Då mäter vi halter i olika material så att rätt sanering sker.

Radonsanering

På liknande sätt kan det finns radon i gamla hus och i även marken. Ska en saneringsfirma sanera en fastighet eller markyta, kommer vi och gör mätningar så att en saneringsfirma känner till på förhand var och hur mycket radon som finns i fastigheten eller marken.

PCB sanering

Det kan även finnas PCB i gamla hus. Ska en saneringsfirma sanera fastigheten kommer vi innan det och gör bedömning av halterna av PCB, så att saneringsfirman känner till var och hur mycket PCB som finns.

Ska du riva fastighet?

Ska du riva ett gammalt hus? Innan du river är det viktigt att veta vad som kan finnas i huset. Är det så att du har en tomt, väg, å, sjö, damm eller liknande som du planerar att ta i bruk, bör du göra en riktig geomätning. Först efter det kan du fatta rätt beslut. Mätningen ger dig nämligen värdefull och viktig information som ger dig rätt underlag inför nästa åtgärd.

Först efter en noggrann mätning och miljöinventering kan en rivningsfirma genomföra en rivning som sker på rätt sätt.

En rivning i skadat material – eller i farliga och giftiga ämnen i marken – kan skada både människor, djur och miljö. Det kan leda till stora och onödiga kostnader som går till att avlägsna giftet. 

Anlita oss för noggrann mätning och dokumentation och undvik onödiga kostnader!

SBG Projekt AB


Banmästarvägen 2
163 43 Spånga

08-420 028 71

[javascript protected email address]

556742-9708


Sanering

Rivning

Miljöinventering


logo-image

Om Oss

Noggrann mätning och dokumentation ger bättre planering av väg och bygg.

Läs mer om oss

Personuppgiftspolicy

Kontakt

SBG Projekt AB

Org nr: 556742-9708
Banmästarvägen 2
163 43 Spånga
Tel: 08-420 028 71

Hitta hit