SBG Projekt

RING OSS - 08-420 028 71

SBG Projekt

Miljöinventering & mätning inför sanering och rivning

Sanering

Välkommen till SBG Projekt! Inför och vid en sanering gör vi diverse mätningar, som sedan ger beslutsfattare rätt underlag. Ring, så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Rivning

Ska du bygga nytt eller renovera? Om det finns en befintlig byggnad på den plats som du ska bygga på bör du riva, och innan du river är det bäst att känna till vad som finns i det du ska riva.

Miljöinventering

Vi erbjuder miljöinventering som ger rätt underlag för beslut om rivning, sanering och byggnation. Med vår viktiga kunskap ger vi insikter om hur du bör gå till väga och kan fatta rätt beslut.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

SBG Projekt

Vi sanerar i hela Sverige

Välkommen till SBG Projekt! Vi är ett företag som arbetar med mätningar och erbjuder rätt slags beslutsunderlag för fastighetsbolag, renoveringsföretag, kommuner och ogranisationer som arbetar med entreprenader av olika slag.

Det vi gör är att vi mäter den geografiska ytan, till exempel inför ett vägbygge, halterna i jorden inför en fastighetsbyggnation. Vi erbjuder mätverktyg för alla som ska fatta beslut om vidare rivning, sanering eller som planerar områden som ska användas för olika ändamål; industrier, bostadsområden, vägar, tunnlar, hamnar och så vidare.

Med de mätningar som vi genomför och dokument med information och kunskap ger vi möjligheten till bättre och mer rätta beslut inför nästa handling.

Vi gör noggranna miljöinventeringar

Vi erbjuder miljöinventeringar såsom undersökningar om det förekommer hälsostörande ämnen såsom bly, PCB, asbest, bly, kvicksilver och liknande. Som nämnts tidigare gör vi en mljöinventering som ger beslutsunderlag för fastighetsbolag, renoveringsbolag, saneringsföretag, beslutsfattare och ekonomer. De miljöinventeringar som vi gör, avgör sedan hur lokaler, fastigheter, geografiska områden sedan bör och kan användas.

Är området i behov av sanering?

Om du misstänker att området som du planerar att ta i bruk, för ett visst ändamål, bör du få kännedom om miljön runt omkring behöver en sanering. Om så är fallet bör du få veta vad du ska sanera och hur den saneringen bör gå till för att inte sprida de farliga ämnena som i så fall kan göra ännu mer skada.

Röksanering

Om ett område är skadat av brand, är det viktigt att sanera det skadade området. Här gäller det att ta vid först efter att en brandutredning har skett, men efter det behöver området en ordentlig sanering. När föremål brinner frigörs en rad ämnen. För att inte människor och djur ska ta skada, bör saneringspersonal få veta, vilka ämnen som eventuellt har läckt ut. Först efter det kan de vidta rätt åtgärder.

Svartmögelsanering

Är en fastighet drabbad av mögel, bör en sanering alltid ske, så att mögelsporerna inte sprids vidare. Arbetar du med sanering, då vet du vilka viktiga saneringsåtgärder som ska till innan fastigheten är helt fri från mögelsporer.

Asbestsanering

Det är många rivningsbolag som någon gång stöter på asbestmaterial i gamla hus. När huset ska renoveras och riva delar eller hela hus, då frigörs asbest som kan finnas i gamla isoleringsmaterial i huset. Innan rivningspersonalen vet att det är asbest, mäter vi halter och material så att rätt sanerare kommer och avlägsnar det på rätt sätt.

Radonsanering

På liknande sätt kan det finns radon i gamla hus och i marken. Ska en saneringsfirma sanera fastigheten eller marken, kommer vi och gör rätta mätningar så att saneringsfirman känner till var och hur mycket radon som finns i lokal eller mark.

PCB sanering

På liknande sätt kan det finns PCB i gamla hus. Ska en saneringsfirma sanera fastigheten fri från PCB, kommer vi och gör bedömningar av halter av PCB i huset så att saneringsfirman känner till var och hur mycket PCB det finns.

Ska du riva fastighet?

Ska du riva ett gammalt hus? Innan en rivning ska komma till stånd är det viktigt att veta vad som finns i huset. Är det så att du har en tomt, eller yta, en väg, en å, sjö, damm eller något annat som du planerar att ta i bruk, bör du göra en riktig geomätning. Först efter det kan du fatta rätt beslut. Mätningen ger dig nämligen värdefull och viktig information som ger dig rätt underlag inför nästa åtgärd.

Först efter en noggrann mätning och miljöinventering kan en rivningsfirma genomföra en rivning som sker på rätt sätt.

En rivning i skadat material – eller i farliga och giftiga ämnen i marken – kan skada både människor, djur och miljö. Det kan leda till stora och onödiga kostnader som går till att avlägsna giftet. 

Anlita oss för utförliga mätningar och noggrann dokumentation och undvik onödiga kostnader!

SBG Projekt AB


Banmästarvägen 2
163 43 Spånga

08-420 028 71

[javascript protected email address]

556742-9708


Sanering

Rivning

Miljöinventering


Om Oss

Noggrann mätning och dokumentation ger bättre planering av väg och bygg.

Läs mer om oss

Personuppgiftspolicy

Kontakt

SBG Projekt AB

Org nr: 556742-9708
Banmästarvägen 2
163 43 Spånga
Tel: 08-420 028 71

Hitta hit